Image

Kursdetaljer

Arbeidsmiljøloven krever at bedriftene kartlegger risikoforholdene i sitt arbeidsmiljø, slik at der kan etableres tiltak og vern for å holde risikoen på et lavest mulig nivå. Vi anbefaler at minst to fra hver bedrift deltar.

Nyttig kurs for alle som skal gjøre risikovurderinger i egen bedrift. Vi lærer deg å gjennomføre risikovurdering og behandle eventuelle funn, og utvikle sikre arbeidsrutiner for å holde eventuell på et lavest mulig nivå.

Vi har også fokus på avdekking av ergonomiske belastningsforhold - som kan forårsake skader på lang sikt.


Kursholder


Image

OmVåre instruktører har lang erfaring innen HMS-området, og som verneombud og AMU representanter.

Innhold

Definisjon av risiko
Risiko og sannsynlighet
Undersøkelser i bedriften
Belastningsskader
Etablering av sikre arbeidsrutiner
Utstyr, verneinnretninger og lokaler
Ergonomi og tiltak