Image

Kursdetaljer

Lovpålagt kurs for bedriftens øverste leder.
Kurset beskriver hvordan man forholder seg til Arbeidsmiljølovens krav til systematisert HMS-arbeid. Passer også for andre i bedriften som er engasjert i bedriftens HMS-arbeid.

Varighet 1 dag. Kursavgiften inkluderer kursmatriell og lunsj.


Kursholder


Image

OmVåre instruktører har lang erfaring innen HMS-området, og som verneombud og AMU representanter.

Innhold

Arbeidsmiljøloven
Verneombud / Arbeidsmijøutvalg
Risikovurdering og handlingsplaner
Internkontroll og dokumentasjon
HMS i bedriften - hva og hvordan
Ansettelsesforhold - hva gjelder?
Oppfølging av sykemeldte
Organisering av ansvar
Tilsynsmyndigheter og tilsyn
Bedriftshelsetjeneste