Vold og trusler i arbeidslivet er et kurs for ledere og ansatte i en organisasjon hvor vold eller trusler om vold kan finne sted. Kurset er utarbeidet i samarbeid med Politiet, og har som hensikt å sette fokus på lover, forberedelse og handling. Kurset tilpasses etter branje med dets lovverk og praksiser.


Image

Kursdetaljer

Varighet 5 timer. Kurset leveres som gruppepris etter avtale. Kursavgiften inkluderer kursmateriell og lunsj.

Ta kontakt for mer informasjon

Kontakt oss

Kursholder


Image
Innhold

Vold og trusler i perspektiv
Lovverk med fokus på arbeidsmiljøloven
Forebygging på individ og ledelse
Om hendelsen oppstår
Oppfølging og etterarbeid